Świadectwa energetyczne

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom pragniemy zaoferować profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo energetyczne (inaczej Certyfikat energetyczny) to dokument umożliwiający stwierdzenie jaki jest roczny poziom zużycia energii w danym budynku.

Świadectwa wymaga się od właścicieli:
  • budynków w których po 1 stycznia 2009 r zakończono roboty budowlane (inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomił urząd o planowanym przystąpieniu do użytkowania);
  • budynków, mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;
  • budynków które po 2 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna;

Wykonujemy świadectwa na terenie Rzeszowa i całego Podkarpacia.

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości budynku, posiadania dokumentacji technicznej, kształtu budynku, itp.

Zachęcam do kontaktu.

Audytor energetyczny
mgr Paweł Zawadzki
tel. 0-509-926-027, 017-850-63-90

Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Nr wpisu Ministerstwa Infrastruktury 1719.